Cẩm nang quản trị kho hàng hiệu quả

Cẩm nang quản trị kho hàng hiệu quả
Về cuốn Cẩm nang quản trị kho hàng hiệu quả Theo số liệu khảo sát mới nhất, 12% doanh thu của các doanh nghiệp bị mất đi do bị thất thoát hàng hóa. Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này mà yếu tố chủ yếu nằm ở