Bảo trì tiên đoán – Xu hướng bảo trì của tương lai

Bảo trì tiên đoán – Xu hướng bảo trì của tương lai
Trong kỷ nguyên 4.0, hoạt động bảo trì công nghiệp chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của các phương pháp mới, nổi bật nhất là bảo trì tiên đoán. Bảo trì tiên đoán không chỉ đảm bảo khả năng vận hành ổn định của máy móc thiết bị, giảm

Cẩm nang quản trị kho hàng hiệu quả

Cẩm nang quản trị kho hàng hiệu quả
Về cuốn Cẩm nang quản trị kho hàng hiệu quả Theo số liệu khảo sát mới nhất, 12% doanh thu của các doanh nghiệp bị mất đi do bị thất thoát hàng hóa. Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này mà yếu tố chủ yếu nằm ở