Giải pháp ERP cho ngành bao bì nên áp dụng hay không?

Giải pháp ERP cho ngành bao bì nên áp dụng hay không?
Giải pháp ERP cho ngành bao bì liệu có phải là hướng đi đúng đắn cho sự phát triển của doanh nghiệp bao bì Việt Nam trong tương lai gần? Làm thế nào để doanh nghiêp bao bì vượt trội so với các đối thủ trên thị trường. Trong những