Module quản lý mua hàng trong ERP

Module quản lý mua hàng trong ERP
Module mua hàng là một phân hệ không thể thiếu của bất kỳ hệ thống ERP nào. Nó can thiệp vào các hoạt động liên quan đến mua hàng hằng ngày như nhận đơn đặt hàng, nhận hàng, đánh giá nhà cung cấp, lập kế hoạch, … Cùng tìm hiểu

Chức năng quản trị mua hàng trong giải pháp ERP

Chức năng quản trị mua hàng trong giải pháp ERP
Mua hàng là một trong những chức năng cốt lõi được xây dựng bên trong giải pháp ERP. Đây cũng là khâu quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần không nhỏ trong việc quyết định giá bán, ảnh hưởng trực tiếp đến dây chuyền sản xuất

Cách mà phần mềm quản lý mua hàng nâng cao công tác mua hàng

Cách mà phần mềm quản lý mua hàng nâng cao công tác mua hàng
Mua hàng là khâu đầu tiên, cơ bản nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Để thực hiện hiệu quả, buộc mỗi doanh nghiệp xây dựng một quy trình quản lý mua hàng chuẩn, đáp ứng nhu cầu công ty. Tìm hiểu cách mà

Quy trình quản lý mua hàng trong phần mềm ERP

Quy trình quản lý mua hàng trong phần mềm ERP
Mua hàng là khâu đầu tiên, cơ bản nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Để thực hiện hiệu quả, buộc mỗi doanh nghiệp xây dựng một quy trình quản lý mua hàng chuẩn, đáp ứng nhu cầu công ty. Tìm hiểu cách mà

Có nên triển khai phần mềm quản lý mua hàng trong tổ chức?

Có nên triển khai phần mềm quản lý mua hàng trong tổ chức?
Mua hàng là khâu đầu tiên, cơ bản nhưng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Việc triển khai phần mềm quản lý mua hàng nhằm nâng cao hiệu quả công tác mua hàng là lựa chọn cần thiết cho mọi doanh nghiệp. Vị trí