Hệ thống ERP tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc áp dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) để nâng cao hiệu quả quản trị đã trở thành xu hướng của nhiều công ty tại Việt Nam. Tuy nhiên, để lựa chọn phần mềm ERP phù hợp với doanh nghiệp không phải là điều dễ dàng. Một trong những khó khăn lớn nhất chính là phân hệ tài chính – kế toán trong ERP cần phải tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam. Vậy chuẩn mực kế toán Việt Nam là gì? Vì sao hệ thống ERP cần tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam?  Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Hệ thống ERP tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam
Hệ thống ERP tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam

Cấu trúc chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực kế toán Việt Nam tiếng Anh là Vietnam Accounting Standards, tên viết tắt: VAS. Theo khoản 1 điều 7, luật Kế toán số 88/2015/QH13: “Chuẩn mực kế toán gồm những quy định và phương pháp kế toán cơ bản để lập báo cáo tài chính.”

Hiểu một cách đơn giản, khái niệm chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) là các nguyên tắc, quy định, phương pháp, thủ tục được áp dụng trong việc lập và lý giải các thông tin phải trình bày trên báo cáo tài chính.

Hệ thống VAS do Bộ Tài Chính ban hành dựa trên nguyên tắc vận dụng có chọn lọc các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS/IFRS), đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Cấu trúc hình thành chuẩn mực kế toán Việt Nam gồm các phần sau:

 • Trình bày mục đích của chuẩn mực
 • Phạm vi của chuẩn mực kế toán
 • Toàn bộ các khái niệm sử dụng trong chuẩn mực kế toán
 • Chi tiết những nội dung chính trong chuẩn mực như: Nguyên tắc, yêu cầu về việc lập và trình bày các loại báo cáo tài chính, các phương pháp cụ thể,…

Xem thêm: Ứng dụng hệ thống ERP khi chuyển đổi sang chuẩn mực kế toán IFRS

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam mới nhất

Từ năm 2000 đến năm 2005, Bộ Tài chính đã ban hành 26 Chuẩn mực kế toán qua 5 đợt gồm:

VAS bao gồm 26 chuẩn mực
VAS bao gồm 26 chuẩn mực

Đợt 1: Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31-12-2001 ban hành 4 chuẩn mực kế toán (Thông tư hướng dẫn 161/2007/TT-BTC)

Chuẩn mực 02 – Hàng tồn kho.

Chuẩn mực 03 – Tài sản cố định hữu hình.

Chuẩn mực 04 – Tài sản cố định vô hình.

Chuẩn mực 14 – Doanh thu và thu nhập khác.

Đợt 2: Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31-12-2002 ban hành 6 chuẩn mực kế toán (Thông tư hướng dẫn 161/2007/TT-BTC)

Chuẩn mực 01 – Chuẩn mực chung.

Chuẩn mực 06 – Thuê tài sản.

Chuẩn mực 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái.

Chuẩn mực 15 – Hợp đồng xây dựng.

Chuẩn mực 16 – Chi phí đi vay.

Chuẩn mực 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Đợt 3: Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30-12-2003 ban hành 6 chuẩn mực kế toán (Thông tư hướng dẫn 161/2007/TT-BTC)

Chuẩn mực 05 – Bất động sản đầu tư.

Chuẩn mực 07 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết.

Chuẩn mực 08 – Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh.

Chuẩn mực 21 – Trình bày báo cáo tài chính.

Chuẩn mực 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư công ty con.

Chuẩn mực 26 – Thông tin về các bên liên quan.

Đợt 4: Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15-02-2005 ban hành 6 chuẩn mực kế toán (Thông tư hướng dẫn 20/2006/TT-BTC)

Chuẩn mực 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Chuẩn mực 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự.

Chuẩn mực 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Chuẩn mực 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ.

Chuẩn mực 28 – Báo cáo bộ phận.

Chuẩn mực 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.

Đợt 5: Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28-12-2005 ban hành 4 chuẩn mực kế toán (Thông tư hướng dẫn 21/2006/TT-BTC)

Chuẩn mực 11 – Hợp nhất kinh doanh.

Chuẩn mực 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng.

Chuẩn mực 19 – Hợp đồng bảo hiểm.

Chuẩn mực 30 – Lãi trên cổ phiếu.

Xem thêm: Kế toán trong ERP có sự khác biệt gì với phần mềm kế toán riêng lẻ

Lý do doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm ERP tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam

Hiện nay, trên thị trường, phần mềm ERP được phân thành hai loại chính là ERP ngoại và ERP nội. Tuy nhiên, module quản trị tài chính – kế toán trong ERP của nước ngoài thường tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán chung của thế giới (IFRS) nên một vài nghiệp vụ chưa tương thích với các quy định kế toán của Việt Nam.

Điều này khiến bộ phận kế toán của doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian phân loại, tổng hợp, chỉnh sửa và đồng bộ các báo cáo tài chính để phù hợp với quy định về kết chuyển, phân bổ chi phí và chế độ kế toán thuế… trong nước.

Trong khi đó, khi sử dụng các phần mềm ERP tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, doanh nghiệp không cần tốn thời gian và nguồn lực cho hoạt động này. Các báo cáo sẽ được lập chính xác, nhanh chóng, đảm bảo tính minh bạch và nhất quán.

Lý do doanh nghiệp phải sử dụng chuẩn mực kế toán
Doanh nghiệp nên sử dụng chuẩn mực kế toán để đảm bảo tính minh bạch

Phần mềm ERP tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam 

3S ERP là một trong những phần mềm ERP nổi bật trên thị trường, do ITG Technology – doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực phát triển Giải pháp ERP và Giải pháp Nhà máy thông minh tại Việt Nam nghiên cứu, phát triển. 

Phần mềm bao gồm 6 module chức năng lõi theo tiêu chuẩn quốc tế (Tài chính – Kế toán, mua hàng, bán hàng, hàng tồn kho, sản xuất, trục kế hoạch sản xuất thông minh); 3 module chức năng mở rộng (HXM, CRM, DMS) có thể tích hợp dễ dàng vào hệ thống sẵn có của doanh nghiệp và module báo cáo thông minh 3S BIZHUB. Trong đó, phân hệ tài chính – kế toán của 3S ERP được thiết kế tuân thủ theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, giúp doanh nghiệp quản lý và lập báo cáo tài chính hiệu quả. 

Với hệ thống 3S ERP, doanh nghiệp chỉ cần sử dụng một phần mềm duy nhất để tự động hóa các quy trình nghiệp vụ lõi từ bán hàng, mua hàng, quản trị tài chính, quản trị kho, sản xuất,… Trong đó, module Tài chính – Kế toán cho phép doanh nghiệp quản lý chi phí theo trung tâm phí (Cost Center), quản lý ngân sách – dòng tiền, quản lý công nợ phải thu – phải trả, quản lý chính sách – dòng tiền, kế toán tổng hợp,… Tất cả các tính năng đều được xây dựng dựa trên cơ sở tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam. Nhờ đó, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Việc áp dụng hệ thống ERP tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam không chỉ giúp doanh nghiệp đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong báo cáo tài chính, mà còn nâng cao hiệu quả quản lý và cạnh tranh. Với một hệ thống ERP được thiết kế phù hợp với các quy định và yêu cầu kế toán trong nước, doanh nghiệp có thể tối ưu hóa quy trình vận hành, từ bán hàng, mua hàng, tài chính – kế toán, quản trị kho đến sản xuất. Chọn lựa một hệ thống ERP phù hợp là bước đi quan trọng để doanh nghiệp đạt được mục tiêu kinh doanh và khẳng định vị thế trên thị trường.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về phần mềm 3S ERP xin vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Công nghệ ITG – ITG Technology

Tầng 14, Tòa nhà Lilama 10, Đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Email: info@itgtechnology.vn

Hotline tư vấn giải pháp: 092.6886.855


  Đăng kí nhận tư vấn và demo sản phẩm

  Bạn đang tìm hiểu về các giải pháp chuyển đổi số và muốn chuyên gia tư vấn trực tiếp tức thì?
  Đừng ngại ngần kết nối với chúng tôi để được hỗ trợ giải pháp nhanh chóng

  Họ tên*

  Email*

  Số điện thoại*

  Tên doanh nghiệp*:

  Ngành/lĩnh vực*:

  Giải pháp quan tâm*:

  Cùng chuyên mục

  Bài viết mới

  Hệ thống ERP tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam

  Hệ thống ERP tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam

  Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, việc áp dụng hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) để nâng cao hiệu quả quản trị đã trở thành xu hướng của nhiều công ty tại Việt
  Tại sao doanh nghiệp cơ khí nên sử dụng ERP?

  Tại sao doanh nghiệp cơ khí nên sử dụng ERP?

  Cơ khí chế tạo là ngành có quy trình quản lý vận hành phức tạp với nhiều hoạt động đan xen, đòi hỏi sự chính xác và tính đồng bộ cao trong tất cả các khâu: Từ thiết kế, mua hàng, sản xuất, lắp ráp đến bảo hành, bảo trì.
  Chức năng quản trị sản xuất trong ERP có những gì?

  Chức năng quản trị sản xuất trong ERP có những gì?

  Chức năng quản trị sản xuất trong ERP được thiết kế phù hợp với đặc thù ngành sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các bài toán liên quan đến lập kế hoạch, quản lý nhu cầu và hoạch định nguồn lực,... Cùng giaiphaperp.vn tìm hiểu chi tiết hơn
  Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm ERP?

  Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm ERP?

  Phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning) là giải pháp quản trị tổng thể giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bài viết này sẽ làm rõ lý do tại sao doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm ERP, đồng thời
  Tìm hiểu về chức năng quản trị bán hàng trong ERP

  Tìm hiểu về chức năng quản trị bán hàng trong ERP

  Chức năng quản trị bán hàng trong ERP tổng hợp các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng, nhân viên và khách hàng, là công cụ giúp nhà quản lý theo dõi quy trình bán hàng, số lượng hàng tồn kho, thống kê tình hình lãi/lỗ của sản phẩm… hiệu