Tại sao doanh nghiệp cơ khí nên sử dụng ERP?

Tại sao doanh nghiệp cơ khí nên sử dụng ERP?
Cơ khí chế tạo là ngành có quy trình quản lý vận hành phức tạp với nhiều hoạt động đan xen, đòi hỏi sự chính xác và tính đồng bộ cao trong tất cả các khâu: Từ thiết kế, mua hàng, sản xuất, lắp ráp đến bảo hành, bảo trì.

Chức năng quản trị sản xuất trong ERP có những gì?

Chức năng quản trị sản xuất trong ERP có những gì?
Chức năng quản trị sản xuất trong ERP được thiết kế phù hợp với đặc thù ngành sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các bài toán liên quan đến lập kế hoạch, quản lý nhu cầu và hoạch định nguồn lực,... Cùng giaiphaperp.vn tìm hiểu chi tiết hơn

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm ERP?

Tại sao doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm ERP?
Phần mềm ERP (Enterprise Resource Planning) là giải pháp quản trị tổng thể giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Bài viết này sẽ làm rõ lý do tại sao doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm ERP, đồng thời

Tìm hiểu về chức năng quản trị bán hàng trong ERP

Tìm hiểu về chức năng quản trị bán hàng trong ERP
Chức năng quản trị bán hàng trong ERP tổng hợp các nghiệp vụ liên quan đến bán hàng, nhân viên và khách hàng, là công cụ giúp nhà quản lý theo dõi quy trình bán hàng, số lượng hàng tồn kho, thống kê tình hình lãi/lỗ của sản phẩm… hiệu

Review giải pháp lập kế hoạch và lịch sản xuất 3S SPS

Review giải pháp lập kế hoạch và lịch sản xuất 3S SPS
Giải pháp 3S SPS có thể sử dụng để hoạch định chiến lược sản xuất dài hạn (tháng và năm), lập kế hoạch trung hạn (tuần) cũng như để sắp xếp và lập kế hoạch chi tiết. Chi tiết về giải pháp lập kế hoạch và lịch sản xuất 3S
XEM THÊM